Map:

250 Williams Street NW, Atlanta, GA 30303
L-200, 220

SITES within 15 miles of Level3 Atlanta (250 Williams)

Show SqMDistance Site name SqFt MW
0.00 miles Internap Atlanta ACS 120,000 3.00
0.00 miles Level3 (was GX) Atlanta 24,283
0.19 miles Southern Telecom Atlanta 6,300 0.50
0.28 miles Equinix Atlanta AT1 79,201 4.00
0.28 miles Level3 Atlanta (180 Peachtree) 120,208
0.33 miles Peer 1 Atlanta
0.39 miles ATLDC 55 Marietta
0.39 miles Cyber Wurx - 55 Marietta
0.39 miles Colo Atl-55 Marietta
0.40 miles Cogent Atlanta (55 Marietta) 6,263